Forsøg med Story Play-metoden

Hvad kan Story Play modellen og metoden bruges til kunstnerisk, kreativt, socialt og individuelt? Hvordan kan den udvikles og hvad kan dén udvikle? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver undersøgt i de to første Story Play forsøg, du kan høre og se om under denne menu. Det første forsøg blev gennemført i 2013/14 og det andet forsøg blev gennemført i 2015/16.