Forsøg med Story Play-modellen

Hvad kan Story Play modellen bruges til kunstnerisk, kreativt, socialt og individuelt? Hvordan kan den udvikles og hvad kan dén udvikle? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver undersøgt i de tre Story Play forsøg, du kan høre og se mere om under denne menu. Det første forsøg blev gennemført i 2013/14, det andet i 2015/16 og det tredje i 2017/18.