Hvorfor

Hvorfor lave Story Play?

At fortælle sin historie og dele den med andre, er en måde for mennesket at blive til på. Når vi deler den erkendelsesbaserede fortælling, bliver den optaget i en andens liv. Vi kan dermed skabe et fælles univers, et kollektivt tillidsrum.

Det føles rart at dele sin fortælling med andre mennesker. Når vi deler en fortælling, der betyder noget, åbner vi døren til det nærværende rum, hvor den levende fortælling har mulighed for at udfolde sig for både lytter og fortæller.

Enhver oplever en fortælling på sin måde, da alle lytter ud fra egne erfaringer. Den autentiske fortælling giver lytteren adgang til at mærke sine egne fortællinger. Vi kan spejle os i hinanden igennem fortællingen, og derved få øje på nye veje i livets labyrinter.

Det rum, der opstår, når vi deler vore fortællinger, er helt enkelt et ‘fællesskab’.
Det at fortælle og lytte til fortællinger er simpelthen en samværsform.
Fortællingens forbindende kraft er et fantastisk mentalt supplement i en tilværelse, hvor traditioner ikke længere er entydige og ikke længere kan fungere som bindemiddel.