Story Plays tilblivelse

Story Play begrebet og metoden er vokset ud af Jespers erfaringer med at ‘gøre’ fortællinger i Det Fortællende Teater, og du kan læse mere om tankerne bag og selve modellen og faserne i Story Plays tilblivelse.

Praksis

Story Play er baseret på mange års kunstnerisk praksis og undersøgt og udviklet i en forsøgsrække over seks år og så indsat i en ny praksis, hvor Story Play fungerer som et værktøj til at understøtte og udvikle den iboende kraft, fortællingen har for fællesskab og forståelsen af egen væren i verden. Læs mere om hvordan Story Play udspiller sig i praksis og forholdet til det kunstneriske og forsøgsrækken. Praksis – forsøg – praksis

Story Play forsøg

Hvad kan Story Play modellen bruges til kunstnerisk, kreativt, socialt og individuelt? Hvordan kan den udvikles, og hvad kan den udvikle? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver undersøgt i den seks-årige forsøgsrække med Story Play. Du kan læse om forsøgenes forudsætninger her. Læs i dybden og se billeder og hør lydmontager fra de forskellige forsøg og deres fokusområder ved at klikke dig ind på forsøgene herunder.

 

Et yderligere uddybende afsnit om forsøget i 15/16.