Hvor

Der er egentlig ingen grænser for hvor Story Play kan afholdes og udfolde fortællingens kraft. Det kunne eksempelvis være skoler, biblioteker, landsby laug, beboerforeninger, virksomheder, kirker, foreninger – hvor mennesker mødes.

Ethvert fællesskab og enhver gruppe, der ønsker at styrke den sociale sammenhængskraft, og som har lyst til et fortællende samvær, vil kunne få meget ud af Story Play.

De fysiske rammer behøver ikke at være de helt store, men der skal være plads til, at alle kan samles, og at grupper på 4 personer kan arbejde hver for sig.

Hvordan

Hvis du kunne være interesseret i at få Story Play ud til dig eller vil høre nærmere, så kontakt Jesper på post@detfortaellendeteater.dk  for nærmere info ang ledige datoer, økonomi og andre praktiske spørgsmål.

Et detaljeret eksempel på et workshop-forløb

Workshoppen Ar-fortællinger tager i et trygt og givende rum udgangspunkt i de ar, vi har på kroppen og de historier, de repræsenterer. Deltagerne vælger selv et ar, de har lyst til at dele historien om. Historierne fortælles i mindre grupper, og deltagernes historier samles i en fælles gruppefortælling. Selve det, at dele de personlige fortællinger, sætter deltagerne i forbindelse med de kræfter, der ligger i at opleve, at man allerede har overvundet noget smertefuldt. Samtidig vokser tilliden i rummet, fordi man ikke længere står alene med sin sårbarhed, når man oplever at blive hørt og at lytte til andre.

Workshoppen Ar-fortællinger i detaljer  Du kan også få et overblik med stemningsoplevelser i lyd og billeder af en forsøgsworkshop her.

Fra praksis til forsøg til praksis

Story Play-modellen og forsøgene er alle forankret i og udviklet på baggrund af praktiske erfaringer fra Det Fortællende Teater. Da Jesper blev bedt om at afholde en workshop om ‘fortælleglæde’ i Norge i 2012 udmøntede det sig i en model for hvordan det går, når det går godt. Med Story Play-modellen i hånden og hovedet, spirede en nysgerrighed og Story Play forsøgene blev søsat. Det ene forsøg affødte det næste og efter en seksårig forsøgsrække stod det klart, at Story Play har meget at byde på mennesker i mellem – så tilbage til praksis – først i folkeskolen.

Læs detaljeret her om praksis – forsøg – praksis.